Bufet d'advocats Página inicial de www.bufetcondal.com

Mercantil

  • Redacció d'estatuts socials i acords socials
  • Constitució i dissolució de Societats Anònimes i Limitades
  • Constitució i dissolució de Societats Civils (S.C.P.)
  • Constitució i dissolució de Cooperatives
  • Augments i disminucions de capital social