Bufet d'advocats Página inicial de www.bufetcondal.com

Laboral

 • Alta inicial d'empreses a la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS)
 • Altes i baixes d'autònoms
 • Altes treballadors TTSS i confeccions contractes de treball
 • Acomiadaments individuals
 • Assistència a conciliacions al Servei de Mediació
 • Assistència i intervenció lletrada davant dels Jutjats Socials
 • Assistència a inspeccions de treball
 • Invalideses
 • Jubilacions
 • Pensions de viduïtat o d'orfenesa
 • Recursos i reclamacions administratives en matèria laboral