Bufet d'advocats Página inicial de www.bufetcondal.com

Judicial

  • Assistència i intervenció lletrada davant dels Tribunals civils i penals
  • Assistència i Intervenció lletrada davant dels Jutjats Socials
  • Actuacions contencioses derivades de disputes sorgides en matèria d'obligacions i contractes
  • Assistència en matèria de responsabilitat per culpa extracontractual
  • Reclamacions de danys i perjudicis
  • Reclamacions de quantitat
  • Responsabilitat desenal de promotors i arquitectes
  • Actuacions amb assistència lletrada davant els Jutjats Mercantils