Bufet d'advocats Página inicial de www.bufetcondal.com

Civil

 • Reclamacions per accidents (lesions, etc.)
 • Reclamacions de quantitat
 • Reclamacions de danys i perjudicis
 • Reclamacions per responsabilitat per culpa extracontractual
 • Actuacions contencioses derivades de disputes sorgides en matèria d'obligacions i contractes
 • Responsabilitat desenal de promotors i arquitectes
 • Separacions matrimonials
 • Divorcis
 • Testamentàries
 • Declaracions d'hereus abintestat
 • Incapacitacions
 • Execució de Sentències

Extrajudicial

 • Herències assessorament en matèria successòria, tant en els seus aspectes civils com la seva repercussió fiscal

Intermediació Immobiliaria

 • Assessorament en compravendes
 • Assessorament en matèria d'arrendaments
 • Contractes de compravenda, d'arres, opcions de compra
 • Contractes de permuta
 • Contractes de donació
 • Contractes d'arrendament de vivenda o de locals de negoci
 • Revisió de les rendes de lloguer